si au début vous ne réussissez pas

«

Sista Bossen #2 finns att hämta som pdf här.
Mycket nöje!