«

Antal dömda sjuttonåringar 2008: <30 st av totalt 131 561 personer.
Källa: mail med BRÅ - införskaffad 2010-02-02

Antal invånare 2008: Statistiska centralbyrån. Hämtad 2010-01-05

Svenskars sex-debut: RFSU.se. Hämtad 2011-04-17

PEGIs åldersmärkning (hämtad 2010-01-07)